Friday, October 14, 2011

Ujian lisan dan bacaan 8


Ujian Bacaan  8
        Masyarakat Malaysia ialah masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk terdiri daripada berbilang kaum. Masyarakat Malaysia terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Hidup bermasyarakat mestilah sentiasa hormat-menghormati dan tolong- menolong.
        Hidup tolong-menolong baik diamalkan. Tolong-menolong boleh memudahkan kerja. Sesuatu kerja juga boleh disiapkan dengan cepat.
        Kita mesti sentiasa hormat-menghormati antara satu sama lain. Dengan itu, kita akan hidup aman dan damai. Hidup bermasyarakat mestilah bersatu-padu.

Ujian Kefahaman 8
1.  Apakah maksud masyarakat majmuk?
2.  Namakan tiga kaum terbesar di Malaysia.
3.  Mengapakah kita patut hormat-menghormati antara kaum?

No comments:

lagu rasa sayang

Lagu kereta kecil warna merah

kata nama am

tema pengajaran

suku kata 1

Bangku
View more presentations from Sandra966

Kosa kata 1

kosa kata 2