Friday, October 14, 2011

Ujian lisan dan bacaan 8


Ujian Bacaan  8
        Masyarakat Malaysia ialah masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk terdiri daripada berbilang kaum. Masyarakat Malaysia terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Hidup bermasyarakat mestilah sentiasa hormat-menghormati dan tolong- menolong.
        Hidup tolong-menolong baik diamalkan. Tolong-menolong boleh memudahkan kerja. Sesuatu kerja juga boleh disiapkan dengan cepat.
        Kita mesti sentiasa hormat-menghormati antara satu sama lain. Dengan itu, kita akan hidup aman dan damai. Hidup bermasyarakat mestilah bersatu-padu.

Ujian Kefahaman 8
1.  Apakah maksud masyarakat majmuk?
2.  Namakan tiga kaum terbesar di Malaysia.
3.  Mengapakah kita patut hormat-menghormati antara kaum?

Wednesday, October 12, 2011

Contoh ABM 1
Nyanyian huruf vokal

Mengenal dan Menyebut Huruf Vokal
A nama hurufnya
`a’ itu bunyinya
Ha hahahahahahaha

E nama hurufnya
`e’ itu bunyinya
He hehehehehehehe

I nama hurufnya
`i’ itu bunyinya
Hi hihihihihihihi

O nama hurufnya
`o’ itu bunyinya
Ho hohohohohohoho

U nama hurufnya
`u’ itubunyinya
Hu huhuhuhuhuhuhu

Ha hahahahahahaha
He hehehehehehehe
Ho h oho h oho h oho ho
Hu huhuhuhu huh u hu
Ha hahahahahahaha
He hehehehehehehe
Ho h oho h oho h oho ho
Hu huhuhuhu huh u hu

Tuesday, October 11, 2011

Ujian lisan dan bacaan 7

Ujian Bacaan 7
Nazri seorang budak yang rajin dan baik hati. Dia selalu menolong ibu, ayah, abang dan kakaknya jika mereka memerlukan bantuan.
Nazri rajin mengulang kaji pelajaran dan membaca buku. Setiap malam sebelum tidur, Nazri akan membuat kerja rumah yang diberi oleh guru. Jika abang dan kakaknya meminta tolong, Nazri akan memberikan pertolongan sebaik mungkin.
Apabila ayah dan ibunya memanggil Nazri, dia akan menyahut dengan suara yang paling hormat. Nazri menjadi anak kesayangan keluarganya.

Ujian Kefahaman 7
1.Siapakah nama budak yang rajin dan baik hati dalam petikan?
2.Berapakah orang ahli keluarga Nazri?
3.Bilakah Nazri membuat kerja rumahnya?

Ujian lisan dan bacaan 6

Ujian Bacaan 6
Pada suatu hari, Sang Harimau hendak menangkap Sang Kancil. Sang Kancil mencari akal untuk melepaskan dirinya. Ia memberitahu bahawa ia sedang menjaga gong Nabi Sulaiman.
Sang Harimau ingin memukul gong itu. Sang Kancil membenarkan Sang Harimau memukul gong itu setelah ia bersembunyi.
Apabila Sang Harimau memukul gong itu, beribu-ribu ekor lebah keluar lalu mengejar Sang Harimau.

Ujian Kefahaman 6
1.Mengapakah Sang Kancil mencari akal?
2.Gong siapakah yang dijaga oleh Sang Kancil?
3.Adakah Sang Kancil membenarkan Sang Harimau memukul gong itu?

lagu rasa sayang

Lagu kereta kecil warna merah

kata nama am

tema pengajaran

suku kata 1

Bangku
View more presentations from Sandra966

Kosa kata 1

kosa kata 2