Wednesday, October 5, 2011

RPH BM 3

Mata pelajaran : Bahasa Melayu
Tajuk : Tatabahasa - Kata sendi
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. membina ayat berdasarkan kata sendi yang diberi.
ii. membetulkan kesalahan penggunaan kata sendi dalam ayat.

Alat Bantu Mengajar : Papan gulung, lembaran kerja
Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid telah pun didedahkan dengan aspek membetulkan
kesalahan kata dalam ayat
Nilai : Berusaha, kerjasama, yakin pada diri

Set Induksi
1. Guru mengemukakan satu contoh ayat yang ada dalam kata sendi

Langkah
1.Guru menerangkan konsep kata sendi
2.Guru menyenaraikan kata-kata sendi yang terdapat dalam BM.
3.Guru menerangkan fungsi bagi setiap kata sendi tersebut
4.Guru mengemukakan ayat-ayat contoh yang menggunakan kata sendi
5.Guru mengemukakan kebiasaan-kebiasaan kesalahan kata sendi yang sering dilakukan
oleh murid-murid
6.Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid.
7.Murid-murid diminta berbincang secara berpasangan supaya membetulkan semula
kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut
8.Guru menunjukkan ayat-ayat di papan gulung yang mengandungi kesalahan penggunaan
kata sendi dalam ayat

Penutup
1.Guru dan murid mengulangi kesalahan yang terdapat di dalam lembaran kerja
bersama-sama.
2.Guru diberi lembaran kerja sebagai pengukuhan.

No comments:

lagu rasa sayang

Lagu kereta kecil warna merah

kata nama am

tema pengajaran

suku kata 1

Bangku
View more presentations from Sandra966

Kosa kata 1

kosa kata 2