Saturday, October 8, 2011

Ujian lisan dan bacaan 2

Ujian Bacaan 2
Air sangat berguna kepada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Air yang bersih berguna untuk diminum, membasuh, memasak dan mandi.
Manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan akan mati kehausan jika tiada air. Air dapat menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan.
Air juga digunakan dalam bidang pertanian dan pengangkutan. Kenderaan memerlukan air untuk berfungsi dengan lebih baik.


Ujian Kefahaman 2
1.Kepada siapakah air sangat berguna?
2.Apakah yang akan terjadi jika manusia, haiwan dan tumbuh-tumbihan tiada air?
3.Mengapakah kenderaan memerlukan air?

No comments:

lagu rasa sayang

Lagu kereta kecil warna merah

kata nama am

tema pengajaran

suku kata 1

Bangku
View more presentations from Sandra966

Kosa kata 1

kosa kata 2