Wednesday, October 5, 2011

RPH BM 4

Mata pelajaran : Bahasa Melayu
Masa : 8.30pg – 9.30pg (60 minit)
Kelas : Tahun 5
Tajuk : Kata bilangan

Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
1) membina ayat dengan menggunakan kata bilangan dengan tepat
2) membetulkan kesalahan kata arah yang terdapat dalam ayat

ABM : OHP, transparensi, petikan, lembaran kerja
Nilai : Menghargai, bekerjasama, berusaha
Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah diajar penjodoh bilangan

Langkah Pengajaran

1. Guru bersoal jawab dengan murid-murid berkenaan dengan penjodoh bilangan
2. Guru memperkenalkan tajuk pelajaran.
3. Guru menyenaraikan beberapa contoh kata bilangan
4. Guru membimbing murid mendapatkan hukum atau peraturan dalam penggunaan kata bilangan
5. Guru menayangkan transperansi untuk latihan latih tubi tukar ganti mudah.
6. Guru menunjukkan contoh-contoh penggunaan kata bilangan.
7. Guru mengedarkan petikan kepada murid-murid.
8. Murid diminta menggariskan penggunaan kata bilangan yang salah dalam petikan.
9. Guru menyuruh murid-murid membetulkan semula kesalahan kata bilangan tersebut.
10.Guru menyuruh murid menulis semula ayat yang mengandungi kata bilangan yang salah di papan tulis
11.Guru meminta murid-murid membina ayat-ayat dengan menggunakan kata bilangan yang disediakan.

No comments:

lagu rasa sayang

Lagu kereta kecil warna merah

kata nama am

tema pengajaran

suku kata 1

Bangku
View more presentations from Sandra966

Kosa kata 1

kosa kata 2