Sunday, October 2, 2011

RPH BM 1

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia

Tajuk : Makanan Seimbang

Objektif:
1. Mengeja, membaca danmemahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng
dengan betul.

2. Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup ng
dengan betul.

Aktiviti :

1. Lakonan di pasar.
2. Membimbing murid membaca perkataan bergambar.
3. Permainan mencantum suku kata berdasarkan gambar.
4. Mencari pasangan sambil menari mengikut rentak muzik.
5. Lembaran Kerja.

Impak/Refleksi: (Cth)
90 % murid mencapai objektif.
10 % diberi pengukuhan

No comments:

lagu rasa sayang

Lagu kereta kecil warna merah

kata nama am

tema pengajaran

suku kata 1

Bangku
View more presentations from Sandra966

Kosa kata 1

kosa kata 2